Működésünk

Általános tájékoztató a jelentkezés menetéről és az Iskola rendjéről

Beiratkozás év elején, órarend

Iskolánkba szeptemberben lehet beiratkozni, ekkor indulnak el a csoportok . A tanév folyamán is van mód a csatlakozásra a már meglévő csoportokhoz , ha van üres hely.
Az órarendet mindig a beiratkozást követően állítjuk össze növendékeink igényeinek lehetőség szerinti figyelembe vételével. Akik már jártok, azok természetesen eredeti csoportjukkal együtt maradnak, de előfordul, hogy valami miatt az egész csoportnak meg kell változtatni az időpontját. Természetesen az órarend nagy mértékben nem változik egyik évről a másikra, de kis változásokozások mindig vannak.
Az új jelentkezőket pedig életkoruk és tudásszintjük, valamint az időpontra vonatkozó igényük alapján osztjuk be a csoportokba.
A beiratkozás alkalmával a jelentkezők bediktálhatják,hogy milyen időintervallumban tudnának jönni a lehetséges napokon és ennek alapján állítjuk össze a pontos órarendet. A végleges órarendet a beiratkozást követően hirdetjük ki (adatvédelmi okokból nem az interneten, hanem az intézmény bejáratánál kifüggesztett hirdetményben).

Csatlakozás év közben

Év közben a már elindult csoportokhoz lehet csatlakozni , ahol van hely. Természetesen a haladóbb csoportokba csak előképzettséggel rendelkezőket tudunk felvenni és a tanárok segítenek az újaknak felvenni a ritmust és beilleszkedni a csoportba.
A szabad helyekről iskolatitkárunk, Mikusik Márta tud felvilágosítást adni a megjelölt csatornák bármelyikén.

Tandíjak, befizetés

A tandíjak összegét a kurzusok menüpontban találod az aktuális kurzusoknál.
A tandíjat 2 havonta kérjük befizetni a helyszínen iskolatitkárunknak az előre meghirdetett napon (erről mindenkit írásban időben tájékoztatunk).
Az év eleji befizetéskor másfél havi tandíjat kérünk befizetni, mivel a tanítás szeptember közepén kezdődik.
Az év folyamán is, ha hivatalon ünnep vagy a téli szünet miatt 8-nál kevesebb alkalommal van óra, akkor arányosan csökkentjük az arra a hónapra eső tandíjat.

Engedmények

Testvérek beíratása esetén engedményt adunk a tandíjból, melynek összege: 2000,- FT/Hó/Fő

Hiányzás

A tandíjból visszatérítést csak huzamosabb idejű és orvosilag igazolt mulasztás esetén tudunk adni. Ha a mulasztott órák száma meghaladja az havi óraszám felét, akkor csak fél havi díjat kell fizetni.

Öltözet

A kurzusokon célszerű öltözet ( ruha és cipő ) a kurzusaink menüpontban található . A gyermek és iskolás csoportok a nyilvános órákon egyforma öltözetben szerepelnek növendékeink, amit itt a helyszínen lehet megvásárolni a készítőtől. Ára a fazontól függő (4000,- Ft-tól). Az évzáró előadáson általában ugyanez a fellépő, esetleg valami kiegészítővel.
Fontos, hogy új növendékeinknek nem kell a beiratkozás után rögtön vásárolni tornadresszt, az egyforma dresszeket is ezért csak október- november táján hozza a készítő, amikor már biztosan beilleszkedtek a csapatba.

Egyéb kiadások

Egyéb kiadásra csak a színpadi évzáróval kapcsolatban kell számítani, amit az Óbudai Kulturális Központban és a MOM Kulturális Központban rendezünk.

Tanév rendje

Beiratkozási időpontok:
Augusztus 25-szeptember 11.

Órarend kihirdetése:
Szeptember 15, kedd

Tanév kezdés:
Szeptember 17, csütörtök

Téli szünet:
2020. december 18. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2021. január 4. (hétfő).

Tervezett évzáró:
MOM Kulturális Központ
2021. június
Óbudai Kulturális Központ
2021. június

Tájékoztató kezdő ovis növendékeink szüleinek

A művészi torna órák tananyagát -25 éves tapasztalatunk alapján-úgy állítottuk össze, hogy a gyerekek figyelmét már 4 éves kortól lekösse. Így nem szükséges, hogy a szülők is részt vegyenek az órán, sőt a gyerekek figyelmének fenntartása eredményesebb, ha önállóan „dolgoznak”, ahogy majd az iskolában is kell. A gyerekeknek ez általában nem jelent problémát. Ha először néhányan szokatlannak is érzik, a tanárok könnyen át tudják segíteni őket ezen a kisebb kihíváson. Amennyiben feltétlenül szükséges természetesen átmenetileg a szülői segítségtől sem zárkózunk el, de ezt mindenképpen a tanárokkal kell egyeztetni. Segítséget jelent, ha az első óra előtt otthon megbeszélik, hogy ezen az órán minden kislány egyedül vesz részt, de az anyukák a folyosón várják őket. A gyerekek órai munkájának eredményét a szülők a félévi nyilvános órán illetve a színpadi évzáró előadáson tekinthetik meg.

AZ öltözet eleinte bármilyen alkalmas ruha lehet, ami a mozgást nem akadályozza, de később, amikor már beilleszkedtek a gyerekek, egyforma tornadreszt kapnak, amit a bemutatókon, előadáson is viselnek. Váltó cipő már az első alkalommal is szükséges, mert a teremben lévő szőnyegre utcai cipővel nem szabad rálépni. (először esetleg zokni is megteszi, olyan, ami nem csúszik).

Kérjük, hogy a gyerekek ne egyenek-igyanak közvetlenül az óra előtt! (A folyadékpótlás természetesen fontos, de a legkisebbeknél az óra közben erre nincs szükség).

Az óráról a tanár engedélye nélkül a gyerekek nem jöhetnek ki, ez alól kivétel, ha mosdóba szeretnének menni. Hogy ez minél ritkábban forduljon elő, kérjük, hogy óra előtt mindig vigyék el a gyerekeket a mosdóba! Kérjük, hogy legyenek tekintettel arra, hogy ha mégis ki kell menni valakinek, akkor legyen ott valaki, aki segíteni tud, mert a tanár nem mehet ki az óráról.

Fontosnak tartjuk, hogy a szülők és a tanárok jó kapcsolatban legyenek, nyíltan tudjanak beszélni az esetleges problémáról. Ha bármi észrevétele, kérdése van, forduljon bizalommal a tanár nénihez. Az órák előtt és után nem biztos, hogy van erre elegendő idő, de annyi biztosan van, hogy megbeszéljenek egy alkalmas módot és időt a kapcsolattartásra.

Óbuda Mozgásművészeti Iskola

Jelentkezési lap a beiratkozáshoz

Beleegyező nyilatkozat a beiratkozáshoz

Tájékoztató kezdő ovis növendékeink szüleinek

Jelentkezéssel kapcsolat hasznos információk

Share This